cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Unia Europejska

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W maju 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu dotyczącego usprawnień organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej (nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17). Konkurs realizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój (działanie 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna).

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS polega na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną i ma na celu poprawę obsługi klientów poprzez lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i kompetencji pracowników. 

OPS Dzielnicy Ochota rozpoczął prace przygotowawcze, które objęły m.in.:

 • analizę działań  Ośrodka w kontekście przyszłych zmian
 • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i rynku szkoleń
 • zapoznanie pracowników OPS z celem zmian i procesem ich wdrażania
 • przeprowadzenie ankiet wśród pracowników i opracowanie wniosków
 • przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej
 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Ostateczna umowę o dofinansowanie podpisano w kwietniu 2018 r. Projekt otrzymał nazwę Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota i opiera się na wykorzystaniu rozwiązań modelowego oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej. W szczególności projekt obejmuje:

 • szkolenia specjalistyczne dla pracowników i kadry OPS m.in.  z zakresu: rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, pierwszego kontaktu  i in.
 • przeprowadzenie wizyty studyjnej w jednostce, która wdrożyła już analogiczne zmiany i wykorzystanie jej doświadczeń
 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (komputery, drukarki, meble itp.)
 • wykonanie odpowiedniej instalacji komputerowej
 • przyprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach Ośrodka
 • zatrudnienie 2 pracowników socjalnych
 • zmianę struktury organizacyjnej - wyodrębnienie Działu Usług i Działu Postępowań Administracyjnych oraz Zespołów: Pierwszego Kontaktu i Pracy Socjalnej.    

Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu 2018 r., potrwa do 31 maja 2019 r. Łączna wartość projektu wyniesie ponad 421 tys. zł. Wsparciem zostanie objętych 40 pracowników OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, po przeprowadzeniu zmian, będzie pełnił rolę organizatora i koordynatora systemowego wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy w rozwiazywaniu  problemów, których nie mogą one pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA