cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Celem usług opiekuńczych jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę  umożliwiającą jej pozostanie w środowisku. Przysługują osobom samotnym, a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania; w decyzji administracyjnej określa się ich zakres, wymiar godzin pracy opiekuna i wysokość odpłatności.

Wymiar i zakres usług OPS Dzielnicy Ochota ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

 

Wysokość odpłatności za korzystanie z usług zależy od dochodu; jej wysokość określa uchwała Rady Miasta St. Warszawy. W szczególnie uzasadnionym przypadku, dyrektor OPS może - na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego - w całości lub  w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Kolejnym zadaniem, realizowanym przez OPS Dzielnicy Ochota  jest organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Są one dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia; mają na celu m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,  funkcjonowania  w społeczeństwie, motywowanie do leczenia i aktywności.

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA