cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Wsparcie dla osób starszych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udziela osobom starszym wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zob. Pomagamy). Szczególnie istotna jest jednak pomoc usługowa, na którą składają się usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym realizuje również dzienny dom pomocy. Jest to placówka wsparcia dziennego, w którym osoby starsze wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, organizują koncerty, prelekcje, integrują się ze społecznością lokalną, również międzypokoleniowo. W naszej dzielnicy od ponad 30 lat działa Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą”.  

Ważnym elementem wsparcia  środowiska osób w wieku podeszłym jest realizacja  programów własnych Ośrodka, mających na celu pomoc osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym (m.in. Odwiedziny i Dmuchawiec -  zob. Projekty)

Ponadto funkcjonuje kilkanaście domów pomocy społecznej  (DPS) dla osób starszych wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W województwie mazowieckim działa również kilkadziesiąt prywatnych domów pomocy społecznej. W placówkach tego typu osoby starsze, a także niepełnosprawne mogą również skorzystać z czasowego pobytu. Rejestr placówek, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, można znaleźć pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html

 

Aktywnym osobom starszym polecamy kluby i koła seniora, które organizują m.in. imprezy kulturalne, edukacyjne, spotkania świąteczne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, włączają się w organizację imprez lokalnych itp. 

Wspieraniu rozwoju osobistego i aktywności osób starszych służą również Uniwersytety Trzeciego Wieku. W naszej dzielnicy działa Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega”; (http://utwomega.pl/).

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA